Vruchtbare Kringloop

De landbouwsector in de Achterhoek en de Liemers werkt hard aan het realiseren van een kringlooplandbouw.
 
LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel en ForFarmers Hendrix zijn met Projecten LTO Noord gestart met het twee jaar durende project Vruchtbare Kringloop. Het is een project rondom efficiënte benutting van mineralen en het reduceren van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat) in de agrarische sector. In 2014 zijn Vitens en Rabobank ook partners geworden in het project.
 
Inspireren
Vruchtbare Kringloop wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.
 
Meer informatie op de website van Vruchtbare Kringloop Achterhoek

 

Back to top