Ruim 4 miljoen aan POP-subsidie in Gelderland en Utrecht

Individuele landbouwers of samenwerkingsverbanden in Gelderland en Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor een ‘fysieke investering’ die bijdraagt aan het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem.

In Gelderland kunt u tot 8 juli aanvragen. In Utrecht is de sluitingsdatum 26 augustus 2019.

Waarvoor u kunt aanvragen

Er kan subsidie aangevraagd worden voor diverse maatregelen. Enkele voorbeelden:

  • GPS-systemen voor precisiebemesting en gewasbescherming;
  • mechanische onkruidbestrijding;
  • stuwtjes of infiltratie van water;
  • machinewasplaats;
  • herinrichting van het erf om afspoelen van nutriënten te voorkomen;
  • brede banden voor tractoren.

Aanvragen Gelderland

De provincie Gelderland stelt voor de fysieke investering DAW een budget van 2,8 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld onder de drie waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Rivierenland. Aanvragen worden beoordeeld via een puntensysteem: elke investering heeft een score die bepalend is voor de rangschikking. De subsidie wordt verleend bij een minimale investering van 4.000 euro. Maximale subsidiebedrag is 20.000 euro.  

  • De sluitingstermijn is 8 juli om 16.59 uur.
  • Indien de aanvraag voor 21 juni is ingediend zal er nog een ontvankelijkheidstoets gedaan worden (is de aanvraag compleet, missen er bijlages enz.).
  • Ongeveer 16 december zal het geld beschikt worden.

Aanvragen Utrecht

De provincie Utrecht stelt € 1.500.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven. Bent u van plan te investeren in de verdere innovatie en modernisering van uw bedrijf? Vraag dan subsidie aan via het POP3-webportal. Dat kan individueel of vanuit een samenwerkingsverband van agrariërs. Voor het indienen van een aanvraag heeft u een eHerkenning-middel EH2+ nodig.

U kunt uw aanvraag indienen via RVO

Meer informatie

Op de websites van de provincie Gelderland en de provincie Utrecht staan de benodigde documenten en een handleiding. Wilt u meer informatie over de subsidieregeling Fysieke investeringen in Gelderland en/of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag neem gerust contact met ons op.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland is de subsidieregeling weer open. Meer informatie voor Noord-Hollandse agrariërs.

Contact

Edwin Haasjes, DAW-projectleider Zuid Oost Veluwe
ehaasjes@projectenltonoord.nl
06 2276 7891

Froukje van der Molen, DAW-projectleider Noord Oost Veluwe
fvdmolen@projectenltonoord.nl
06 8316 4251

Kees van Vuuren, DAW-projectleider Utrecht
kvvuuren@projectenltonoord.nl
06 821 30 418

 

 

 

Back to top