Ruim 4 miljoen aan POP-subsidie in Gelderland en Utrecht

Individuele landbouwers of samenwerkingsverbanden in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor een ‘fysieke investering’ die bijdraagt aan het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem.

De sluitingsdatum is 26 augustus 2019.

Waarvoor u kunt aanvragen

Er kan subsidie aangevraagd worden voor diverse maatregelen. Enkele voorbeelden:

  • GPS-systemen voor precisiebemesting en gewasbescherming;
  • mechanische onkruidbestrijding;
  • stuwtjes of infiltratie van water;
  • machinewasplaats;
  • herinrichting van het erf om afspoelen van nutriënten te voorkomen;
  • brede banden voor tractoren.

Aanvragen

De provincie Utrecht stelt € 1.500.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven. Bent u van plan te investeren in de verdere innovatie en modernisering van uw bedrijf? Vraag dan subsidie aan via het POP3-webportal. Dat kan individueel of vanuit een samenwerkingsverband van agrariërs. Voor het indienen van een aanvraag heeft u een eHerkenning-middel EH2+ nodig.

U kunt uw aanvraag indienen via RVO

Meer informatie

Op de website van de provincie Utrecht staan de benodigde documenten en een handleiding. Wilt u meer informatie over de subsidieregelingen/of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag neem gerust contact met ons op.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland is de subsidieregeling weer open. Meer informatie voor Noord-Hollandse agrariërs.

Contact

Kees van Vuuren, DAW-projectleider Utrecht
kvvuuren@projectenltonoord.nl
06 821 30 418

 

 

 

Back to top