Laat onderzoekers meedenken over jouw bodem- of watervraagstuk

 

Het DAW Kennisprogramma zet zich in om onderzoek en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarom gaan onderzoekers de boer op! Want onderzoekers en boeren kunnen veel van elkaar leren op het gebied van bodem- en waterbeheer.

Wil jij tijdens bijvoorbeeld een bijeenkomst van jouw studie- of projectgroep, of op een afdelingsavond in gesprek met een onderzoeker over een vraagstuk op het gebied van bodem, water of klimaatadaptatie? Meld je dan hier aan!

 

 

Bodem, water en klimaatadaptatie raken een breed scala aan maatregelen. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

 • het voorkomen of aanpakken van bodemverdichting;
 • maatregelen tegen verzilting;
 • koolstofopslag in de bodem;
 • maatregelen tegen toenemende droogte;
 • maatregelen om erf- en perceelafspoeling te voorkomen;
 • teelt van groenbemesters;
 • kringlooplandbouw.

Met wie kun je in gesprek?

Je kunt in gesprek met onderzoekers die werkzaam zijn bij universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen. Denk hierbij aan Wageningen University & Research (WUR), Deltares, HAS Green Academy, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, Louis Bolk Instituut, Nutriënten Management Instituut (NMI), CLM, NIOO-KNAW, Naturalis of TNO.

Hoe werkt het?

 1. Wil je met een onderzoeker in gesprek? Vul dan dit formulier in.
 2. Nadat je het formulier hebt ingevuld gaan we aan de slag met je aanvraag.
 3. Als je aanvraag in orde is, ontvang je van ons per mail een bevestiging plus de contactgegevens van de onderzoeker.
 4. Je kunt nu contact opnemen met de onderzoeker om een afspraak in te plannen.

Spelregels

De inzet van de onderzoeker wordt door ons vergoed, mits de aanvraag aan een aantal spelregels voldoet. Het onderwerp waarover je in gesprek wilt met een onderzoeker dient gerelateerd te zijn aan het thema water, bodem en/of klimaatadaptatie. Je kunt tot uiterlijk 1 juli 2024 gebruik maken van dit aanbod, afhankelijk van het beschikbare budget. In overleg met de DAW-contactpersoon kan ook met terugwerkende kracht een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie?

Voor vragen of ideeën kun je contact opnemen met onze DAW-contactpersoon Lisa Ligtermoet door te mailen naar lligtermoet@ltonoord.nl.

Of bekijk de flyer: 'Onderzoekers gaan de boer op', onderaan deze pagina, waarin je kunt lezen hoe je met onderzoekers in gesprek kunt komen over water, bodem en klimaatadaptatie.

Wat bieden we nog meer?

 • Wil jij als boer of tuinder gratis bodemadvies ontvangen van een gespecialiseerde adviseur? Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.
 • Wil jij eens een kijkje nemen bij de Boerderij van de Toekomst? Lees meer en meld je aan!
 • Ben je benieuwd hoe collega-boeren omgaan met bepaalde uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodembeheer of klimaatadaptatie? Ga dan langs bij een demobedrijf bij jou in de buurt!

 

Download hieronder de flyer

 

Binnen het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken we op verschillende manieren aan voldoende en schoon water, en een betere bodem. Het DAW Kennisprogramma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

 

Back to top