Projectenoverzicht

Waterwijs Boeren

Waterwijs Boeren

Stalen rijplaten voor waterconservering

Water vasthouden voor droge periode

Carbon farming en Windpark Krammer

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland 2019-2021 Groningen

Bevorderen van duurzame melkveehouderij

DAW Aalten Barlo

Klimaatbestendig en duurzaam

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland 2019-2021 Drenthe

Bevorderen van duurzame melkveehouderij

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Aa en Maas)

Veilig stellen zoetwatervoorziening

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Brabantse Delta)

Veilig stellen zoetwatervoorziening

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (De Dommel)

Veilig stellen zoetwatervoorziening

Boeren meten water – meetnetwerk veenweide

Meer inzicht in grondwaterstanden
Back to top