Projectenoverzicht

Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit (WS Noorderzijlvest - Groningen)

Stimulans vermindering van erfemissie Drenthe

Tegengaan erfafspoeling

Regionale Bodemteams

Overgaan tot duurzaam bodem- en waterbeheer

Duurzaam Agrarisch Waterbeheer Boermarke Zeijen

Efficiënter waterbeheer met sensoren

Emissieloze wasplaats

Landbouwmaterieel reinigen zonder lozing

Boer van de Toekomst

Exursie naar deBoerderij van de Toekomst

Schoon Boerenerf

Kostenloos en vrijblijvend erfadvies

GLB-pilot Landbouwloket DAW

Ontsluiten middelen tbv beter water en bodembeheer

GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak

Koppeling investeringen, kennis en beheer

Bezem door de middelenkast Friesland

Geen gewasbeschermingsmiddelen in het water
Back to top