Projectenoverzicht

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland Groningen

Bevorderen van duurzame melkveehouderij

GLB-pilot Landbouwloket DAW

Ontsluiten middelen tbv beter water en bodembeheer

GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak

Koppeling investeringen, kennis en beheer

Bezem door de middelenkast Friesland

Geen gewasbeschermingsmiddelen in het water

Groen productief & levend Limburg

Pilot productieve vergroening

Schoon Boerenerf

Kostenloos en vrijblijvend erfadvies

Bodem-Up (Zuid-Gelderland)

Samenhang bodemkenmerken en bedrijfsvoering

Samenwerking geitenhouders-akkerbouwer - Opslag vaste mest (ABW)

Bovenwettelijke vervanging fruitpompen

Watersparen

Water vasthouden
Back to top