Projectenoverzicht

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Beloningsregeling

Schoon erf, schoon water - melkveehouderij Noorderzijlvest, Groningen

Beperken van emissie vanaf het boerenerf

Akkerbouwers werken samen aan minder emissie

Projectgebied

Elke druppel de grond in

Droogte

Grondwater- Nitraatmetingen (ook bekend als ′Inzet peilbuizen en nitraatapps′) (VKV ON)

Agrariërs voeren nitraatmetingen uit

Expertgroep (VKV DBK)

Uitwisseling tussen onderzoek en praktijk

Aanpak verminderen perceel- en erfemissie Groningen

Tegengaan erf- en perceelsemissies

Kenniscarrousel (VKV DBK)

Activiteiten om de kennisdeling te versterken

Loonwerk demo′s (VKV ON)

Organisatie van demo′s met loonwerkers

N-min metingen Flevoland (VKV ON)

Uitvoeren van Nmin-metingen door akkerbouwers
Back to top