Projectenoverzicht

Bodem-UP (Grondwaterbeschermingsgebieden)

Stimuleringsaanpak

Pilot Grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal

Verkenning aanpak van nutriënten problematiek

Kringloopkalender

Meer dan 50 kringlooptips

Academie ter vermindering van perceelemissies

Perceelsemissies van mineralen beperken.

Kennisoverdrachtproject over innovatieve oplossingen voor duurzame bodembeheer en schoon water in de duin- en bollenstreek (BOB)

Kennis uitwisselen in de bollenstreek

FABulous Farmers

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB)

Beperking erf-emissie naar oppervlaktewater vanuit akkerbouw in Zeeland

Schoner oppervlakte water in Zeeland

Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem 2018 - 2021

Verbeteren waterkwaliteit

Bufferstroken 2.0, notenteelt

Stimuleren aanleg van bufferstroken met notenbomen

Innovatief en Schoon Eemland

Samenwerking in de agrarische sector
Back to top