Projectenoverzicht

Kennisoverdrachtproject over innovatieve oplossingen voor duurzame bodembeheer en schoon water in de duin- en bollenstreek (BOB)

Kennis uitwisselen in de bollenstreek

FABulous Farmers

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB)

Beperking erf-emissie naar oppervlaktewater vanuit akkerbouw in Zeeland

Schoner oppervlakte water in Zeeland

Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem 2018 - 2021

Verbeteren waterkwaliteit

Bufferstroken 2.0, notenteelt

Stimuleren aanleg van bufferstroken met notenbomen

Innovatief en Schoon Eemland

Samenwerking in de agrarische sector

Maatlat Schoon Erf

Aan het werk voor een emissiearm erf

Bodemverbetering Agro As de Peel

Op naar een beter ecosysteem!

Mobiel Teeltsysteem trayplanten op hoogte

Vermindering uitspoeling in aardbeienteelt

Ondergrondse opslag dakwater

Efficiënt waterbeheer in Noord-Brabant
Back to top