Projectenoverzicht

Carbon Valley

Verhogen organisch stofgehalte in de bodem

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

BEE Deals

Meer ruimte voor natuur en ecologie!

Dal van De Kleine Beerze

Landcoöperatie

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Onderzoek naar voeding en plantopname

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop

Bodem-UP (Brabant breed)

Stimuleringsaanpak
Back to top