Projectenoverzicht

Bodemverbetering Agro As de Peel

Op naar een beter ecosysteem!

Dal van De Kleine Beerze

Landcoöperatie

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

BEE Deals

Meer ruimte voor natuur en ecologie!

Carbon Valley

Verhogen organisch stofgehalte in de bodem

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Onderzoek naar voeding en plantopname

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop
Back to top