Projectenoverzicht

Sub irrigatie

Tegengaan verdroging in de landbouw

Prei de grond uit

Emissieloze teelt van prei

Pilot Noorbeek

Terugdringen uitspoeling nitraat naar grondwater

Tomaten op restwater van suikerbieten

Duurzame watermaatregelen in de tuinbouw

Grondig Boeren met Mais Limburg

Verduurzaming maïsteelt

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

Data verzamelen en resultaat gericht aan de gang

Biologische Landbouw in Limburg op de kaart

Ontwikkelen ondernemersnetwerk en kenniscentrum

Investeringen Bewust Boeren Rijnland - fase 2

Hoofddoel project

Sorghum i.r.t. veenweideopgave

Agromulch

Mulchpapier
Back to top