Projectenoverzicht

BEE Deals

Meer ruimte voor natuur en ecologie!

Ondergrondse opslag dakwater

Efficiënt waterbeheer in Noord-Brabant

Mobiel Teeltsysteem trayplanten op hoogte

Vermindering uitspoeling in aardbeienteelt

Bodemverbetering Agro As de Peel

Op naar een beter ecosysteem!

Dal van De Kleine Beerze

Landcoöperatie

Carbon Valley

Verhogen organisch stofgehalte in de bodem

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Onderzoek naar voeding en plantopname

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen
Back to top