Projectenoverzicht

Brabant Bemest Beter

Boeren hebben een oplossing

Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Groningen)

Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Drenthe)

Boeren meten water – meetnetwerk veenweide

Meer inzicht in grondwaterstanden

Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP

Laag organisch stofgehalte

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland 2020

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant

Communnicatieprogramma

Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen

Precisiebemesting Zuid Holland

Oprichting coöperatie

Meer kennis, minder middelen Drenthe

Minder gewasbeschermingsmiddelen door akkerranden
Back to top