Projectenoverzicht

Fysieke investeringen agrariërs 2019

Subsidies voor investeringen

Fysieke investeringen loonwerkers 2019-2020

Subsidies bodem- en watermaatregelen

Waterwijs Boeren

Waterwijs Boeren

Stalen rijplaten voor waterconservering

Water vasthouden voor droge periode

Carbon farming en Windpark Krammer

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland 2019-2021 Groningen

Bevorderen van duurzame melkveehouderij

DAW Aalten Barlo

Klimaatbestendig en duurzaam

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Brabantse Delta)

Veilig stellen zoetwatervoorziening

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (Aa en Maas)

Veilig stellen zoetwatervoorziening

Wel Goed Water BLIJVEN Geven (De Dommel)

Veilig stellen zoetwatervoorziening
Back to top