Projectenoverzicht

Inventarisatie gebruik en wensen vul- en wasplaatsen Drenthe

Modernisering voor schoon water

Bokashi toegankelijk maken voor de agrariër

Maaisel inzetten voor een betere bodem

Koeien en Kansen

Proef met opstellen bedrijfswaterplannen

Waterconservering De Rietkreek

Gebiedseigen water langer vasthouden

Akkerrandbeheer Tholen en St. Philipsland

Blauwe dienst in kader van Natuurbeleidsplan

Bollentelers investeren in Beter water (BIB-NP)

Samen emissies verminderen rondom de Trekvaart

Pilot maatwerk waterpakket AGV

Maatregelen voor betere waterkwaliteit

Boeren werken aan schone sloten

Spaarwater Breezand

Voldoende zoetwater voor de bollenteelt

Compostmeer (Noordelijk zandgebied)

Samenwerken voor optimale stromen organische stof
Back to top