Projectenoverzicht

Boeren meten water – meetnetwerk veenweide

Meer inzicht in grondwaterstanden

Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP

Laag organisch stofgehalte

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland 2020

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant

Communnicatieprogramma

Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen

Precisiebemesting Zuid Holland

Oprichting coöperatie

Meer kennis, minder middelen Drenthe

Minder gewasbeschermingsmiddelen door akkerranden

Boeren meten water: meten, weten en sturen op grondwater

Samen meer inzicht

Bodemverdichting Fryslân

Boeren en loonwerkers samen tegen bodemverdichting

Bodemverdichting Groningen

Boeren en loonwerkers samen tegen bodemverdichting
Back to top