Projectenoverzicht

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel

Biologische Landbouw in Limburg op de kaart

Ontwikkelen ondernemersnetwerk en kenniscentrum

Investeringen Bewust Boeren Rijnland - fase 2

Hoofddoel project

Sorghum i.r.t. veenweideopgave

Agromulch

Mulchpapier

Bodem en water in de Kempen voor Boomteelt

Verbetering bij bodemkwaliteit en waterbeheer

Carbon Farming

Koolstofopslag binnen het landgebruik

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

Data verzamelen en resultaat gericht aan de gang

Sub irrigatie

Tegengaan verdroging in de landbouw

Bodem-UP (Brabant breed)

Stimuleringsaanpak
Back to top