Projectenoverzicht

Voorbeeldbedrijf Neppelenbroek

Demonstratiebedrijf met peilgestuurde drainage

Sterke Boeren en Landgoederen in het Vechtdal (RvdV)

Duurzaam beheer van water en bodem

Regge Mozaiek Enter

Herinriching Regge met oog op waterkwaliteit

De ontwikkeling van een duurzaam en economisch verantwoord leliebollenspoelproces

Op naar een gesloten kringloop water en grond

Proef Onderwaterdrainage Kostverlorenzijl Landbouw op Peil Olde Maten

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Duurzaam bodem- en waterbeheer in Overijssel

Spoelplaats SPNA

Proefboerderij de Kollumerwaard

Spaarwater 1

Tegengaan verzilting

De Harken

Betere waterkwaliteit rond Appelscha

Kollummerwaard Fase 1 Demo SPNA (2015)

Proefboerderij de Kollumerwaard
Back to top