Projectenoverzicht

Spoelplaats SPNA

Proefboerderij de Kollumerwaard

De Harken

Betere waterkwaliteit rond Appelscha

Kollummerwaard Fase 1 Demo SPNA (2015)

Proefboerderij de Kollumerwaard

Pilot Veenweide /Proef onderwaterdrainage tegen peilverlaging

Proef onderwaterdrainage tegen bodemdaling

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Vul- en wasplaats Boermarke Wapse

Nieuwe locatie wasplaats Boermarke Wapse

DAW Boskoop - niet productieve investeringen (NIPIN-BOS)

Betere waterkwaliteit in de Gouwepolder

Bodemmaatregelen in attentiezones natte natuurparels

Verminderen beregeningsbehoefte vanuit grondwater

Beperking oppervlakkige afspoeling akkerbouwpercelen Zeeland

Minder afspoeling nutriënten en middelen

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)

Minder nitraat in drinkwater
Back to top