Projectenoverzicht

Boeren voor drinkwater

Carbon Farming

Koolstofopslag binnen het landgebruik

Agromulch

Mulchpapier

Sorghum i.r.t. veenweideopgave

Investeringen Bewust Boeren Rijnland - fase 2

Hoofddoel project

Biologische Landbouw in Limburg op de kaart

Ontwikkelen ondernemersnetwerk en kenniscentrum

Duurzame Teelt, gezonde producten. In Limburg aan de slag met een gezonde bodem en weerbare gewassen

Bodem is het speerpunt

Pilot stroomgebied Kabroeksebeek

Verkenning aanpak van nutriënten problematiek

Gebiedsproces Niers

Grote opschoonactie

Bemesten op basis van een positieve organische stofbalans (prei en aardappels) (waardenetwerk)

Praktijkonderzoek
Back to top