Projectenoverzicht

Van Bodemkennis naar Bodemkunde Groningen

Verspreiden van kennis over duurzaam bodemgebruik

Helvoirt

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Gilze

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

I-Qua, alternatieven voor riolering

Innovatieve oplossing voor afvalwater

Waalwijk

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Gilzerbaan

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Roosendaal

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Nuland

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Bergen op Zoom

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Bodemkwaliteit met de koolstofkringloop (POP3)

Geringer grondstoffengebruik en gesloten kringloop
Back to top