Projectenoverzicht

Praktijkschool Bodem Flevoland (POP3)

Optimaliseren mineralenbenutting en bodemkwaliteit

Voorjaarsploegen en winterbedekkende groenbemesters (POP3)

Voor een betere bodem en klimaatweerbaarheid

Zicht op de Bodemstructuur (ABW)

Van de bodem en van elkaar leren

Samenwerken Akkerbouw en Veeteelt - bodemvoordeel Flevoland? (ABW)

Samen op weg naar voordeel voor boer en bodem

Grip op de Bodem (ABW)

Bodemdruk in beeld gebracht

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Agrariërs en bodemkennis van de toekomst

Bollenteelt waterproof

Verbeteren oppervlakte- en grondwaterkwaliteit

Fysieke investeringen voor een duurzame bollenteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa

Veel minder emissie richting drinkwaterwinning

Koepelaanvraag Vechtstromen

Subsidie voor innovatie maatregelen

Verziltingskennis bollenteelt

Toewerken naar handelingsperspectieven
Back to top