Projectenoverzicht

DuurSaam Glashelder (Vechtstromen)

Vermindering emissies in de glastuinbouw

Proeflocaties onderwaterdrainage Krimpenerwaard

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

Strofilter in de sloot

Terugdringen belasting oppervlaktewater

H-Wodka HW2O Investeringen voor Bodemontlasting (H2$2)

Verlagen bodembelasting door landbouwmachines

H-Wodka HW2O samenwerking duurzame innovaties landbouw (H2$7)

Oprichting samenwerkingsverband

Waardenetwerk Niet kerende grondbewerking in zomergraan 2017 - 2018

Praktische oplossingen voor NKG

Innovatieadvies Bokashi geitenmest inclusief bemestingsproeven

Netwerk

Deltadrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomst-bestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen

Een weerbaarder Zeeuws-Vlaanderen

VVT Reusel-De Mierden: EHS, KRW, landbouw

Kavelruil voor landbouw, water én natuur

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Demoproject Duurzame maisteelt met minder emissies
Back to top