Sector mentoren

Ruud Pruijsten

functie: 
vakgroepsecretaris
adres: 
Postbus 960, 6040 AZ Roermond
Provincie: 
Limburg
telefoonnummer: 
0653452972
e-mailadres: 
rpruijsten@lltb.nl

Wim Blokland

functie: 
Voorzitter vakgroep Paardenhouderij LTO Noord
adres: 
De Ruyterstraat 26 7671 XK Vriezenveen
Provincie: 
Overijssel
telefoonnummer: 
06-51351531
e-mailadres: 
wimblokland55@kpnmail.nl

Wim Blokland is sinds 1 april 2010 voorzitter van de vakgroep Paardenhouderij van LTO Noord. Specialisme van Wim is het thema Ruimtelijke Ordening, waarin hij ruime ervaring heeft opgedaan bij de vervulling van functies voor overheid en bedrijfsleven.

Arjan Monteny

functie: 
Themabeheerder Bioconnect / secretaris Vakgroep Biologische Landbouw LTO Noord
adres: 
Sleepseweg 9, 3231 LG Brielle
Provincie: 
Zuid-Holland
telefoonnummer: 
06-51230438
e-mailadres: 
monteny@groeisaam.nl

Ik ben projectleider van het project waarbinnen Bioconnect als nieuw digitaal platform wordt ontwikkeld. Het project loopt tot voorjaar 2013. Daarna moet Bioconnect zelfstandig gaan draaien. Daarnaast ben ik secretaris van de vakgroep Biologische Landbouw van LTO Noord.

Nico Bakker

functie: 
Gewasmanager Bloemkool, Broccoli, IJsbergsla, Peen, Sluitkool
Provincie: 
Noord-Holland
telefoonnummer: 
06 537 532 52
e-mailadres: 
n.bakker@vollegrondsgroente.net

Niels Zuurbier

functie: 
Voorzitter vakgroep vollegrondsgroenten LTO Noord, Mede-eigenaar Fa. Ursem-Zuurbier
adres: 
Donkereweg 6a 1704DV, Heerhugowaard
Provincie: 
Noord-Holland
telefoonnummer: 
0654741523
e-mailadres: 
niels@ursemzuurbier.nl

Voorzitter van de vakgroep vollegrondsgroenten LTO Noord. Als vakgroep strijden wij voor de belangen van de vollegrondsgroentetelers in Nederland!! Daarnaast werken we, met een aantal organisaties en partners samen in VollegrondsgroenteNET.com, aan de integratie van vaktechniek en belangenbehartiging. Doel is dat u als teler zo goed mogelijk op de hoogte bent en betrokken blijft, bij de veranderingen in de zeer dynamische vollegrondssector!
Samen met mijn compagnon teel ik ijsbergsla en spitskool in Noord-Holland.

Joan Bus

functie: 
Gewasmanager Aardbeien
adres: 
Geldermalsen.
Provincie: 
Gelderland
telefoonnummer: 
06 57 69 72 88
e-mailadres: 
j.bus@vollegrondsgroente.net

 
Kennisuitwisseling is mijn kernactiviteit. Daarovoor heb ik Strawberry Information Center opgericht. Daar faciliteer ik onderzoek voor het bedrijfsleven. Ik werk gewasgericht zowel regionaal, landelijk als internationaal. De activiteiten in onderzoek  voor verschillende gewassen zoals onderzoek in Aardbeien.Ik ben altijd bereikbaar .

Frans Beukelman

functie: 
eigenaar Vollegrondsgroenteteelt bedrijf en voorzitter LTO Noord afd Voorne en Putten
adres: 
Langeweg 21 3235 CK Rockanje
Provincie: 
Zuid Holland
telefoonnummer: 
06-20386362
e-mailadres: 
f.beukelman@upcmail,nl

Ik ben eigenaar van een vollegrondsgroente bedrijf net achter de duinen van Voorne waar we op een kleinschalige oppervlak (5ha)een groot aantal vollegrondsgroente telen, vroege bloemkool vroege aardappels spitskool boskrootjes prei andijvie kassperzie/sijbonen.
Daarnaast ben ik voorzitter van de LTO Noord afd Voorne en Putten en lid van sectie akk. vgg Zuid hollands eilanden en lid van de LTO Noord vakgroep vollegronds groente. 

Dick Pater

functie: 
Voorzitter van het voorzittersoverleg
Provincie: 
Noord-Holland
e-mailadres: 
dickpater@agroweb.nl

Met een aantal firmanten hebben wij een bedrijf in het Noord-Hollandse Waarland. Wij telen ijsbergsla en spitskool. Vernieuwingen in de teelt, de techniek en de bedrijfsvoering hebben onze bijzondere aandacht. Omdat we continu ons aanpassen wordt de dynamiek groot. Ook voor de sector geldt dat aanpassen noodzakelijk is en snel dient te gebeuren. Voor organisaties is dat vaak lastig. Daar ligt dan een uitdaging om dat als bestuurder te beinvloeden. Graag draag ik daaraan bij.

Diana Buitenhuis - Eleveld

functie: 
Adviseur cao- en arbeidsrecht bij LTO Noord
adres: 
Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle
Provincie: 
Overijssel
telefoonnummer: 
088 - 888 66 88
e-mailadres: 
werkgeverslijn@ltonoord.nl

De LTO Noord werkgeverslijn is het aanspreekpunt voor werkgeversvragen in de agrarische sector. U kunt bij mij terecht voor informatie op het gebied van personeel, cao's, beloning, ziekte, funtioneren, ontslag enzovoorts. Daarnaast hoor ik graag van u wat uw mening is over het thema arbeid en werkgeverschap en wat de LTO Noord werkgeverslijn hierbij voor u kan betekenen. Ik help u graag verder!

Bert de Feijter

functie: 
Eigenaar Akkerbouw/tuinbouwbedrijf
adres: 
Kuinderweg 15 Emmeloord
Provincie: 
Flevoland
telefoonnummer: 
0655598874
e-mailadres: 
bertfeit@planet.nl

Ons familie bedrijf heeft een gangbare tak waar bloemkool centraal staat.
Tevens zijn wij bezig om een bedrijf om te schakelen naar biologisch, waar in de toekomst een scala aan gewassen zal worden geteeld.
Ik ben lid van de  LTO noord vakgroep vollegrondsgroente en zit in de sectie akkerbouw/vollegrondsgroente
flevoland.

Back to top