Aanleg en beheer bezink- of infiltratiegreppel

Aanleg en beheer bezink- of infiltratiegreppel

Een bezinkgreppel is een langwerpig relatief ondiep bezinkbassin of slibvang om oppervlakkige afvoer van water met mest, nutriënten, grond(resten) etc. vanaf het maaiveld direct naar het oppervlaktewater tegen te gaan. Zware klei kent relatief veel oppervlakkige afspoeling omdat het water op die grondsoort maar langzaam in de bodem trekt.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

BijlageGrootte
bezink-_of_infiltratiegreppel.pdf174.44 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top