Boerenklimaat

Boerenklimaat

Doelstelling
In het netwerk BoerenKlimaat.nl werkten gedurende de periode 2010 tot en met 2013 16 praktijkbedrijven samen met Wageningen Universiteit en Research Centre (Wageningen UR) en Louis Bolk Instituut aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De 16 bedrijven zijn gangbare en biologische bedrijven uit de akkerbouw, de varkens- en de pluimveehouderij.
Om een klimaatneutrale bedrijfsvoering dichter bij te brengen zijn maatregelen op verschillende terreinen nodig. Denk daarbij niet alleen aan het aan het zuinig omgaan met energie, maar ook aan de productie van duurzame energie, het verminderen van de emissies van methaan en lachgas en het waar mogelijk werken aan het vergroten van de vastlegging van CO2 op het eigen bedrijf.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Pluimveehouderij, varkenshouderij, akkerbouw
Transitiepad
Covergisting, veevoer, dierlijke mest, bodem en bemesting, stalsystemen, keten en consument
Status
In uitvoering
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend.
Toepasbaarheid
Het netwerk biedt de deelnemers de kans om kosteneffectief hun bedrijf klimaatneutraal te maken. Voor ieder bedrijf zal de route naar klimaatneutraal verschillend zijn, afhankelijk van de bedrijfssituatie.
Meer informatie

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top