Geen kelderopslag onder ligbox & frequente afvoer mest

Geen kelderopslag onder ligbox & frequente afvoer mest

Status Staat op RAV-lijst

 
Beschrijving
De opslag van mest onder de stal levert een grote bijdrage aan de stalemissie van ammoniak. Door de stal niet te onderkelderen en met een hellende dichte vloer met giergoot te werken, vindt  een snelle afvoer van urine plaats. Daarnaast heeft een externe mestopslag een positief effect op emissiereductie, omdat deze opslag goed is afgedicht.  Doordat er fors minder luchtuitwisseling is in externe mestopslagen dan in mestkelders onder de stal wordt de stalemissie effectief verlaagd.   
 
Effectiviteit

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu        + Besparing varieert van 20% tot 40% NH3 reductie per dierplaats/m2
Dierwelzijn      + Geen blootstelling aan gassen uit de mestkelder
Investering        + De investeringskosten bedragen € 110,- tot € 200,- per dierplaats/m2
Kosten        ++ De jaarlijkse kosten bedragen ca € 5,- per kg vermeden ammoniakemissie
Arbeid       - Extra werk door overpompen mest naar externe opslag kan sterk beperkt worden met automatische (dompel-) pompinstallatie

 
Meer informatie
Meer informatie vindt u hier.  

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top