Kosteneffectieve vermindering van de methaanuitstoot door de melkveehouderij

Kosteneffectieve vermindering van de methaanuitstoot door de melkveehouderij

Doelstelling
Aantonen van de praktische haalbaarheid van ver afgerijpte snijmais (35-42%DS) als een direct toepasbare zero-cost maatregel om methaanemissie te beperken, en het opstellen van praktische adviezen met betrekking tot voer- en inkuilmanagement van afgerijpte snijmais.

Opdrachtgever
Productschap Zuivel, Agentschap NL

Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Veevoer
Status
Lopend
Soort project
Project | Praktijkonderzoek
Resultaten
Het verwachte resultaat is voor veehouders praktisch toepasbare kwalitatieve en kwantatieve informatie met betrekking tot het voer en inkuilmanagement van snijmais met een hoog DS. Hierdoor kunnen de Nederlandse melkveehouders een bijdrage leveren aan reductie van de methaanuitstoot ter grootte van 208800 ton CO2 equivalenten (komt overeen met 5% reductie van de methaanemissie).
Toepasbaarheid
Na afronding van het project kan een inschatting gemaakt worden van de verwachtte ammoniakreductie op stalniveau bij gebruik van verschillende vloertype. De ondernemer kan bij nieuwbouw of renovatie van de stal aan de hand van deze informatie een gedegen keuze maken wat betreft vloertype. Daarnaast is een systeem op basis van luchtwassing ontwikkeld, dat is getest op proefstalniveau.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top