Mestopslag zo kort mogelijk en op een koele plek

Mestopslag zo kort mogelijk en op een koele plek

Mestopslag zo kort mogelijk en op een koele plek
Organiseer de mestopslag zo veel mogelijk buiten de warme stal op een koele plek. Methaanvormende bacteriën zijn actiever bij hogere temperaturen. Naast de temperatuur heeft ook de opslagtijd een verhogend effect op de methaanemissie, omdat er dan meer bacteriën in de mest groeien. Uit verse mest minder methaan vrijkomt dan uit oude mest.

Sectoren
Alle veehouderij sectoren.

Toepasbaarheid
Bij nieuwbouw of verbouw van de stal.

Reductie broeikasgasemissie
Klein.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top