Naar een energieneutrale zuivelketen; Drie verkenningen in de praktijk

Naar een energieneutrale zuivelketen; Drie verkenningen in de praktijk

Doelstelling
Duurzame energieproductie in de primaire sector koppelen aan het energieverbruik in de verwerkende sector.
 

Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk
 
Landbouwsector
Melkveehouderij
 
Transitiepad
Covergisting | Bodem en bemesting

Status
Lopend
 
Soort project
Project
 
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepasbaarheid

Mestvergisting is al toepasbaar op melkveehouderijbedrijven. Op de drie pilotbedrijven wordt het leveren van gas aan het net verder onderzocht. Verwachting is dat dit op termijn voor meer bedrijven toepasbaar zal zijn.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top