Naar een energieneutrale zuivelketen; groengas op het aardgasnet

Naar een energieneutrale zuivelketen; groengas op het aardgasnet

Doelstelling
Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de technische, economische en organisatorische mogelijkheden en beperkingen voor het terugleveren van biogas aan het aardgasnet middels regionale covergisting. Hierbij ligt de focus op het terugleveren aan het aardgasnet, analoog aan hoe dat nu bij een aantal stortgasprojecten gebeurt.

Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk

Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting
Status
Afgerond
Soort project
Project | Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
HUit het rapport zijn onder andere de volgende conclusies getrokken;

  1. Covergisting in combinatie met biomassavergassing (digestaatvergassing) kan in de nabij toekomst dé oplossing vormen voor het Nederlandse mestoverschot en draagt bij aan de verdere uitbreiding van het Nederlandse groen gaspotentieel.
  2. Covergisting met teruglevering aan het aardgasnet is energetisch gezien aanzienlijk rendabeler dan covergisting met een WKK-installatie zonder warmtebenutting.
  3. 20% van de Nederlandse Kyoto-doelstelling kan worden bereikt met covergisting indien dit op grote schaal wordt toegepast.
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top