Platform verduurzaming voedsel

Platform verduurzaming voedsel

Doelstelling
De kern van de samenwerkingsovereenkomst is dat de verduurzamingsprocessen waar de bedrijven in de voedselketen aan werken, versneld worden doorgevoerd en dat het aanbod van het aantal duurzame voedselproducten versneld wordt uitgebreid en opgeschaald. De deelnemers in het Platform hebben afgesproken zich bij de verduurzaming vooral te richten op de drie aandachtsgebieden: vermindering van de milieubelasting en afval, vergroten van dierenwelzijn en eerlijke handel. Het is de bedoeling dat de afgesproken versnelling zoveel mogelijk integraal en branchebreed wordt opgepakt. De Platformdeelnemers willen de doelstellingen bereiken, met inspanningsverplichtingen per deelnemer en door als Platform zelf middelen in te zetten. Het Platform ondersteunt pilotprojecten en procesbegeleiders.
Op het gebied van broeikasgassen: De hoeveelheid CO2 en CO2 equivalenten (alle broeikasgassen) die worden veroorzaakt door een onderneming, het verminderen van die uitstoot en het beleid achter die vermindering
 

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
 
Landbouwsector
Melkveehouderij, varkenshouderij, akkerbouw
 
Transitiepad
Keten en consument
 
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepasbaarheid
Het Platform is bij uitstek de plek voor de deelnemers om elkaar te stimuleren en inspireren als het om verduurzaming gaat. Het Platform is bedoeld om ervaringen uit te wisselen tussen de deelnemers en zo nodig en gewenst om hun activiteiten af te stemmen en te ondersteunen.
Meer informatie

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top