Reductieopties voor ammoniak- en methaanemissie uit huisvesting voor melkvee

Reductieopties voor ammoniak- en methaanemissie uit huisvesting voor melkvee

Doelstelling
Doel van het project is een basis te genereren voor de verdere ontwikkeling van integrale oplossingen voor de emissie van methaan en ammoniak vanuit natuurlijk geventileerde stallen voor rundvee, rekening houdend met al uitgevoerd en lopend onderzoek in nationaal en internationaal kader.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Stalsystemen
Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
Een overzicht van de behandelde reductieopties en een samenvatting van emissiereductie, kosteneffectiviteit, toepasbaarheid, neveneffecten, gevoeligheid en prioriteit bij verdere uitwerking is weergegeven in tabellen in het rapport voor respectievelijk ammoniak en methaan.
Toepasbaarheid
Naast de overwegend natuurlijke ventilatie in stallen en het tot stand komen van de ligboxenstallen in de jaren ‘70 komen twee ontwikkelingsrichtingen naar voren: die van verbetering van het
huidige huisvestingssysteem (ligboxen) en die van de ontwikkeling van een nieuw huisvestingssysteem (zonder ligboxen). De eerste categorie speelt zich op de korte termijn af termijn het tweede type initiatieven gericht is op de wat verdere toekomst.
Spoor 1: Verbetering huidige huisvestingssystemen.
Te denken valt aan:
• Nieuw type vloeren of aanpassingen daarop
• Het gebruik van ureaseremmers
• Afzuigvarianten waarbij kelderlucht wordt afgezogen en gezuiverd
• Beoordeling van mogelijke toepassing in de melkveehouderij van succesvolle ontwikkelingen en
emissiebeperkende maatregelen uit de varkenshouderij
Spoor 2. Onderzoek naar ontwikkelingen van huisvestingssystemen
Een belangrijke nieuwe ontwikkelrichting voor de huisvesting van melkvee vormt de boxloze huisvesting, waarbij de dieren de beschikking hebben over een ruim, gecombineerd lig- en loopoppervlak, voorzien van een zachte, al dan niet vochtdoorlatende of adsorberende toplaag.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top