Rien Klippel nieuwe vertegenwoordiger Kernteam DAW namens de Unie van Waterschappen

Rien Klippel nieuwe vertegenwoordiger Kernteam DAW namens de Unie van Waterschappen

Met mijn drive voor netwerken en verbinden draag ik graag bij aan de ambitieuze DAW-doelstellingen

Met ingang van februari is Rien Klippel de nieuwe vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen in het Kernteam DAW. In het dagelijks leven werkt hij in het  programmateam Waterbeleid van de Unie van Waterschappen als Beleidsadviseur Waterkwaliteit. Vanuit die rol is hij betrokken bij een aantal agrarische- en nieuwe dossiers, zoals de Nationale Bijenstrategie en het dossier Biociden. Hij doet daarin de advisering, zet initiatieven in gang en onderhoudt de relevante contacten met de ministeries, waterschappen en andere stakeholders. Wat zijn de ambities voor zijn rol binnen DAW?

Bijdrage leveren aan ambitieuze doelstelling
,,Vanuit mijn rol in het Kernteam lever ik een bijdrage aan de interne beleidsvorming rond het DAW en breng ik de visie van de Unie in de DAW-aanpak. Ook maak ik me sterk voor de uitrol van het beleid richting de waterschappen. Als kader gelden hier de op bestuurlijk niveau gemaakte afspraken om een impuls te geven aan  het DAW. De doelstellingen zijn ambitieus: 80% van de knelpunten oplossen in de komende drie jaar.  Ik vind het een geweldige uitdaging om daar een bijdrage aan te mogen leveren!  Ik denk dat ik daarin mijn drive voor netwerken en verbinden royaal kan toepassen. Laten we de aanpak met de sector vooral praktisch houden en uitgaan van maatregelen die passend zijn voor bedrijven. Ik zie ook kansen in samenwerking met andere stakeholders in de keten zoals Nefyto, Agrodis en landbouwmechanisatie-bedrijven. Er is zoveel kennis. Die moeten we exploiteren.”

Waterschappen nog beter betrekken

,,Ik vind het ook belangrijk om de waterschappen er de komende jaren nog nadrukkelijker bij te betrekken. Want, het principe: “Het DAW is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, geldt ook voor de waterschappen. Ook zij zullen de komende jaren moeten investeren in menskracht en in de juiste maatregelen. Ik zie het als een uitdaging om daar energie in te steken. We gaan de komende tijd zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau inzetten op het verder ‘verinnerlijken’ van de Impuls-DAW bij de waterschappen. Verder denk ik dat de agrarische kennis van een aantal waterschappers wel een update kan gebruiken.”

Impuls bijeenkomst op 7 maart
,,Afgelopen maand was er een Impulsbijeenkomst DAW. Daar is ook uitgebreid gesproken over de betrokkenheid van de waterschappen. Ik was blij met de grote opkomst en de constructieve sfeer. Ik heb daar geprobeerd mijn collega-waterschappers in de juiste positie te manoeuvreren door de rollen die zij kunnen vervullen duidelijk te maken: verbinder, netwerker, draaischijf, inspirator en ondersteuner. Ik heb de indruk dat de boodschap daar geland is. Vanuit de zaal werd aangegeven: zorg ervoor dat dit ook op bestuurlijk niveau draagvlak krijgt.  Ook daarmee gaan we bij de Unie aan slag. Er is dus genoeg te doen. Ik zet mijn schouders er graag samen met mijn collega Kernteamleden onder!”

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top