SBIR-programma methaanreductie buitenmestopslag

SBIR-programma methaanreductie buitenmestopslag

In 2009 hebben de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu EL&I) ondernemers opgeroepen om voorstellen in te dienen voor het reduceren van de emissie van methaan uit buitenopslag van mest. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van nieuwe kosteneffectieve technieken voor het gebruik bij bestaande buitenopslag van mest. Dit in het kader van Small Business Innovation Research (SBIR). SBIR benut en ontwikkelt kennis, creativiteit en innovatiekracht van het bedrijfsleven voor innovaties die een passend antwoord geven op maatschappelijke opgaven.
 
Vijf bedrijven mochten in 2010 een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hun oplossingen richten zich op beluchting van mest, de zuivering van lucht door biofilters of grond en verbranding van lucht uit de mestopslag. Twee van deze bedrijven mogen daarna een onderzoeks- en ontwikkeltraject starten.
 
Lees meer over deze twee trajecten (bladzijde 92 t/m 95)

BijlageGrootte
brochure_vindingrijk_aanbesteden.pdf3.83 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top