Status gereedschap

Status gereedschap

Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft aan elk gereedschap een status toegekend. Daaraan kan de ondernemer zien in welke fase een maatregel zich bevindt en of deze aantrekkelijk is voor zijn eigen bedrijf.
 
Verzilverde maatregelen
In 2012 is vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel het verzilvertraject gestart. In dit intensieve traject werken onder andere de Proeftuin en Provincie Overijssel samen aan ammoniakemissie reducerende maatregelen, die ondernemers kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning in deze Provincie. De verzilverde maatregelen in deze gereedschapskist kunnen Overijsselse veehouders nu inzetten bij hun vergunningaanvragen.
 
Praktijkrijpe gereedschappen
Met een praktijkrijpe gereedschap kunt u direct aan de slag. Van deze gereedschappen is echter nog geen emissiereductie via de RAV (Regeling Ammoniak en Veehouderij) vastgesteld. U krijgt dus (nog) geen extra bedrijfsontwikkelingsruimte bij het toepassen van deze gereedschappen. Ze dragen wel bij aan de reductie van de ammoniakemissie. De Proeftuin Natura 2000 Overijssel en anderen werken er hard aan om wel een meerwaarde voor vergunningverlening te creëren voor deze gereedschappen.
 
Gereedschappen in ontwikkeling
De maatregelen die in ontwikkeling zijn, kunnen nog wat fijnslijpen gebruiken. Proeftuin Natura 2000 Overijssel werkt samen met verschillende partijen om deze maatregelen praktijkrijp te maken.  
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top