Veehouders kunnen broeikasgassen verminderen

Veehouders kunnen broeikasgassen verminderen

Lagere emissies lijken haalbaar met de maatregelen, zoals het verbeteren van de mineralenkringlopen, het verlagen van het stikstofoverschot en het verbeteren van de voerefficiëntie.
Koeien & Kansen-veehouders hebben zich de afgelopen twee jaar sterk gemaakt om emissies van ammoniak (NH3) en methaan (CH4) verder te reduceren. Zonder daarbij in te boeten op de reeds behaalde resultaten voor lachgas, nitraat en fosfaat. Meer bewustwording, meer gevoel en meer grip blijken belangrijke aspecten om aan de reductiedoelstellingen te werken.
 
Bewustwording
In de jaren 2010 en 2011 hebben de Koeien & Kansen-veehouders de uitdaging opgepakt om de broeikasgasemissie (lachgas en methaan) te reduceren volgens de doelen in het convenant ‘Schone en Zuinige agrosectoren’ voor het jaar 2020. Dat betekent 30% reductie ten opzichte van het referentiejaar 1990. Tegelijkertijd mag de gerealiseerde reductie in ammoniakemissie niet verloren gaan.
 
De afgelopen twee jaar hebben ze gericht gewerkt aan maatregelen die de emissies verder terugbrengen. In 2009 bereikten de deelnemers namelijk al 28% broeikasgasreductie ten opzichte van 1990. Deze reductie was het gevolg van de maatregelen die de Koeien & Kansen-veehouders in de afgelopen vijftien jaar al hebben genomen om gerelateerde milieudoelstellingen te halen. Maar deze moet dus met gerichte maatregelen nog verder terug naar 30% reductie in 2013. Dat lijkt weinig, maar blijkt niet eenvoudig. Zelfs na twee jaar hard werken blijft de gemiddelde reductie rond de 28% steken. Een belangrijke factor is bewustwording en tevens de meest lastigste.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top