Interesse veenkolonien

Aan de slag met het verminderen van erfemissie!

Boeren en agrariërs hebben in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Zo is de emissie via drift sterk teruggedrongen en is het bewustzijn rond het omgaan met restvloeistof sterk toegenomen. Ondanks alle inspanningen worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater toch nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Deze middelen kunnen onder andere door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht komen. Dit noemen we erfemissie, dit is vaak schadelijk voor de waterkwaliteit.

Doet u mee?

Bent u agrariër of loonwerker in de Drentse Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s? En werkt u met gewasbeschermingsmiddelen op uw erf?
Dan kunt u deelnemen aan een DAW-project dat erop is gericht om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. U wordt (gratis) geadviseerd over welke maatregelen u zou kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor de bovenwettelijke maatregelen kunt u 40% subsidie krijgen, tot een maximum van € 14.000,- per onderneming.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld

  • Het aanleggen van een aaneengesloten vloer bij een vul- en wasplaats op het erf
  • Het overkappen van deze vul- en wasplaats
  • Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter, Heliosec)
  • Een systeem om waswater van kuubkisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden.

Wat bieden wij aan de deelnemende agrariër/loonwerker?

  • Krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfemissie te voorkomen
  • Weten zeker dat ze de juiste maatregelen treffen; een kwaliteitsteam met vertegenwoordigers van het waterschap, de landbouw en de RUD staat achter de te treffen maatregelen
  • Kunnen 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming)
  • Zijn qua erfemissie goed voorbereid en klaar voor de toekomst!

Aanmelden

Heeft u interesse om mee te doen? Laat uw gegevens achterlaat en wij delen u in voor een startbijeenkomst.
Mail voor meer informatie projectleider Froukje van der Molen (fvdmolen@projectenltonoord.nl

 

Back to top