grond beoordelen

Bodemadvies Overijssel en Zuid-Drenthe

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen
Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Bodemteambegeleider Jurgen Neimeijer

jurgenneimeijer@gmail.com

Adviseurs beschikbaar voor een gratis bodemadvies

Adriaan Dubbeldam

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Mest en mineralen en teammanager

'Ruwvoerteelt, kringlooplandbouw, ondernemerscoaching en strategisch advies'

Gerwin Altena

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bemesting, bodem en gewasopbrengsten

Hans Nij Bijvank

Anicura Dierenkliniek De Woldberg
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Kruidenrijk grasland, relatie gezonde bodem en gezonde koeien

'Verdiept in regeneratieve landbouw, aangesloten bij CO2Lfarming, praktijkervaring opgedaan met Rene Jochems en Peter Vanhoof, zelf regeneratieve hobbyboer.'

Sjoerd Roelofs

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodembeheer, bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerteelt en mineralenkringloop/KLW

'Praktische kennis over bodembeheer en bodemvruchtbaarheid met een praktische vertaalslag naar de praktijk.'

Henk Rougoor

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Melkveehouderij, bodem en water

'Een goede bodem is de basis voor een goed resultaat en dus de basis voor uw inkomen.'

Herman Krebbers

Krebbers Agro Service
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente en Melkveehouderij
 • Specialisme: Probleemanalyse bodemprofiel en advies verbetering, gebruik satelliet- en dronebeelden voor zonespecifieke analyse, mechanisatie grondbewerking, gebruik meettechnieken bodemverdichting, gewasgroei en vocht

'Uitgebreide kennis en ervaring profielanalyse voor verbetering gewasgroei over storende lagen, verbetering beworteling en maatregelen profielverbetering. Mede door toepassing op veel percelen in binnen- en buitenland in combinatie met demo en onderzoek optimalisering bodem en bemesting gewasteelten.'

Arthur Wolleswinkel

Grass2Value
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Praktijkgerichte kennis van bodem, cultuurtechniek, bemesting, graslandmanagement, klavers en kruiden

'Een goede bodem is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering voor mens, gewas en dier.'

Henri Kolkman

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodem, bemesting, gewas, voeding, mestwetgeving en GLB

'Wees creatief, ook in kringloopstromen zijn er binnen- en buitenbochten. Ga op zoek naar het optimale voor jouw bedrijfsvoering.'

Bob Keurentjes

Keurvice
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Teelt van voedergewassen en tevens weet van wat het vervolgens in het dier kan

'De bodem is de basis, hieruit moeten gewassen groeien. Laten we ervoor zorgen dat de basis goed is en zo verder kunnen bouwen.'

Adviseurs

Ronald van Hal

ForFarmers
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Ruwvoerteelt, bodem, bemesting, biodiversiteit, GLB

'Kennis van ruwvoerteelt, interactie tussen bodem en ruwvoerkwaliteit, bemesting van bodem en gewas.'

Groepsbijeenkomsten

Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl. 

DAW Kennisprogramma

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.