Wie zijn wij

Water is essentieel voor jouw vee en gewas. Hoe je met jouw bodem en water omgaat heb je zelf in de hand. Jouw situatie is anders dan die van de buren. Toch los je sommige knelpunten misschien niet zo makkelijk alleen op. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer helpt jou om grip te krijgen op bodem- en waterbeheer. Met maatregelen, kennis, financiering en aandacht voor jouw plannen. Voor voldoende en schoon water en een gezonde bodem, nu en in de toekomst. Daar doen wij het voor.

Hoe doen we dat?

Wij werken mét jou samen aan bodem- en waterprojecten. De meeste beginnen gewoon aan de keukentafel. Om deze projecten en plannen te laten slagen, werken wij vóór jou samen met boerenorganisaties, waterschappen, ministeries en provincies.

Daarnaast zetten wij ons in voor kennis op maat op het boerenerf. Dit doen we via ons DAW Kennisprogramma. Via dit spoor is er onder meer een netwerk van DAW Demobedrijven opgericht, houden we samen met loonwerker velddemo’s en zijn bodemadviseurs beschikbaar voor meerjarig, individueel advies.

Meemaken hoe DAW in de praktijk werkt?
DAW Programmamanager Meri Loeffen

Verbinder tussen beleid en boer

Landelijk programmamanager van het DAW is Meri Loeffen. In die rol is zij een verbinder tussen boeren en overheden, tussen bestuurders en beleidsadviseurs. ‘Ik geloof in de filosofie van het DAW-programma: boeren, tuinders en telers stimuleren en faciliteren om maatregelen te nemen die bij hen en hun bedrijfsvoering passen’, vertelt Loeffen. ‘Eigen invloed en keuzevrijheid vind ik een groot goed. Boeren hebben in het buitengebied het meest direct invloed op bodem en water. Ik zit in het midden tussen beleid en boer en dat vind ik de leukste plek.’

Het DAW Kennisprogramma vormt een waardevolle aanvulling op het aanbod vanuit het DAW. ‘Het kennisprogramma legt verbinding tussen agrariërs, onderwijs en onderzoek, dat is cruciaal. We brengen kennis van wetenschap bij de boer en halen praktijkervaringen bij de boer op. Zo ontdekken we wat werkt, maar ook wat in de praktijk goed toepasbaar is.’

Loeffen benadrukt dat zij het DAW als een middel ziet om beweging op gang te brengen. ‘Hopelijk wordt het programma op termijn overbodig, dan hebben we het goed gedaan.’

Partners

Het DAW is een initiatief van LTO en wordt in co-creatie uitgevoerd door de Unie van Waterschappen, ministeries van I&W en LNV en IPO namens de provincies. Daarbij krijgt het programma ondersteuning van de RVO en het Kadaster. 

Binnen het DAW Kennisprogramma verbinden we onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers. Hierin werken samen met en voor boeren en tuinders, loonwerkers, waterschappen, agrarische collectieven, bodemadviseurs, beleidsadviseurs, brancheorganisaties en ketenpartijen, agrarisch onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Financiering

Het DAW wordt gefinancierd door het ministerie van I&W en het ministerie van LNV. Bij regionale projecten en initiatieven is er vaak sprake van co-financiering door provincie of waterschap.

Meer informatie over de DAW partners

Onze historie: hoe is het DAW ontstaan?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is in 2013 begonnen toen de agrarische sector en de waterbeheerders de handen ineensloegen voor een gezamenlijke aanpak op waterkwaliteit, waterkwantiteit en toekomstbestendig boeren. Wat er in tien jaar allemaal is gebeurd onder de vlag van het DAW zie je in onderstaande video in vogelvlucht voorbijkomen. Ondertussen blijven alle betrokkenen bij het DAW zich ook in 2024 inzetten voor schoon en voldoende water en een gezonde bodem.