Grond in handen van een knielend persoon

Bodem in Beeld

Bekijk en beluister video’s en podcasts over bodemvraagstukken

Boeren, tuinders en telers uit verschillende regio’s vertellen vanuit hun eigen ervaringen welke keuzes zij maken, hoe zij dat aanpakken en wat ze van deze aanpak terugzien. Zie en hoor hoe de agrariërs onder andere omgaan met bodemverdichting, gewasbeschermingsmiddelen, het gebruik van kunstmest en kruidenrijk grasland.

Meer informatie

Alles over bodembeheer
overzichtelijk op één plek

De bodem is de basis voor jouw bedrijf. Hier vind je informatie, inspiratie en praktijkervaringen over bijvoorbeeld de inzet van groenbemesters, kruidenrijk grasland, het verhogen van organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur of het toepassen van niet kerende grondbewerking.

Projecten

Bodem als Basis Zuid-Holland

De bodem is de basis van de agrarische bedrijfsvoering. Al 130 boeren en tuinders zijn een of meerdere jaren bezig…

Meer info

Demobedrijven bodembeheer

Bekijk alle bodembeheer demobedrijven

Maatschap Hof – Ruitenberg

Grip op ruwvoerwinning

Graslandkalender voor meer grip en minder kosten Maatschap Hof-Ruitenberg bestaat uit Tjerk Hof, zijn vrouw Greet en hun zoon Jan…

Bekijk demobedrijf

Theo Nieuwenhuis

Theo Nieuwenhuis heeft een biologisch akkerbouwbedrijf in Didam. In 2018 verplaatste hij van Oud-Zevenaar naar de huidige locatie. Hoewel Theo…

Bekijk demobedrijf

Pieter van Leeuwen Boomkamp

Een techneut met oog voor de plant. Pieter van Leeuwen Boomkamp is gefascineerd door techniek en zet het in als…

Bekijk demobedrijf

Andre Slootmaker

Werken aan hogere organische stof

André Slootmaker uit het Zeeuwse Nieuwerkerk redeneert als volgt: met voldoende organische stof kan zijn bodem zowel te veel water…

Bekijk demobedrijf

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws
Arjan Bisschop van de Houberg past agroforestry toe

Diversiteit op het bedrijf vermindert kwetsbaarheid voor ziekten en plagen

Boerin in weiland plukt gras op hurken

Meer kennis voor boeren over groenbemesters door vernieuwde, online cursus

‘Investeringen in agrarisch natuurbeheer kun je terugverdienen’

adviseur en akkerbouwer op perceel met schop in de grond

Met geitenmest en kieseriet werkt akkerbouwer Trudy aan een betere bodem

Rode klaver plant van dichtbij

Gratis, online cursus helpt agrariërs bij keuze en teelt groenbemesters  

intra-rij wieden op camerabesturing

Camerasturing doet mechanische intra-rij wieden goed

Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Vraag net als 1200 andere agrariërs gratis een onafhankelijk bodemadvies aan!

   

Van Koeckhovenmachine past gereduceerde grondbewerking toe

Omdat hij niet mag beregenen, kiest Albert Jan voor gereduceerde grondbewerking

groep mensen in stal zitten op strobalen

Kennis, maatregelen en subsidies maken duurzaam boeren in Groningen mogelijk

Velddemo op natte percelen

‘Plan B’ bij natte percelen