Velddemonstratie met mechanische onkruidbestrijding

Velddemo’s samen met loonwerkers

Kennis en inspiratie over nutriëntenbenutting en bodem

Kennis uitwisselen met en inspireren van boeren en tuinders op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting. Dat is het doel van de velddemo’s georganiseerd met loonwerkers voor boeren en tuinders. Hoe voorkom ik bodemverdichting in mijn percelen? Met welke machine voorkom ik onkruid? Welke gewassen zorgen voor een betere nutriëntenbenutting? En wat kan de loonwerker hierin betekenen?

Aanwezig zijn bij een van de velddemo’s? Meld je aan!

Velddemo's samen met loonwerkers

Naam*
Ik wil me graag aanmelden voor
Heb je voorafgaand aan de demo al vragen? Laat het ons weten!

Velddemo’s samen met loonwerkers

De velddemo’s zijn een initiatief vanuit het DAW Kennisprogramma in samenwerking met Cumela, LTO Noord en bodemdeskundigen. De loonwerkers zijn het startpunt voor de opzet van de velddemo’s. De onderwerpen van de velddemo’s zijn gerelateerd aan nutriëntenbenutting en bodem. Denk daarbij aan:

  • Bodembewerking
  • Niet-kerende grondbewerking
  • Toepassen van evenwichtsbemesting
  • Toepassing van groenbemesters en vanggewassen
  • Voorkoming bodemverdichting
  • Voorbeelden van mechanische onkruidbestrijding
  • Toepassingen van natuurlijk plaagbestrijding
  • Precisielandbouw bij bemesting, gewas verzorging/teeltmaatregelen, oogst en verwerking.

Kortom onderwerpen ter inspiratie voor de boer om te werken aan het verhogen van opbrengstresultaten, goed bodembeheer, toepassen van passende mechanisatie, teeltaanpassingen en slimme gewaskeuzes.

Inspiratie video’s

Niet bij een velddemo aanwezig kunnen zijn? We maakte van diverse onderwerpen informatieve video’s. Deze vind je op ons DAW YouTube kanaal.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren