trekker met giertank

Resultaten te mooi om waar te zijn? Deze melkveehouder zet de genomen maatregelen binnen Lonend Werken in ieder geval door

Wil jij weten wat de voordelen zijn van een intensieve samenwerking tussen boer en loonwerker? Ben je ook nieuwsgierig welke adviezen melkveehouders kregen voor een betere ruwvoerwinning? En hoe het lukte om minder kunstmest te gebruiken en toch de ruwvoerwinning op peil te houden? Leer van de ervaring en kennis die boeren en loonwerkers deden binnen het DAW-project Lonend Werken en download de factsheet.

In deze factsheet vind je meer informatie over de genomen maatregelen om een hoogwaardige kwaliteit ruwvoer te produceren met een lage stikstof- en broeikasgasemissie. De melkveehouders die hebben meegedaan aan het project zijn erg tevreden en delen hun positieve ervaringen. Bovendien zijn ze van plan om de opgedane kennis verder uit te breiden en ook na het project nauw samen te blijven werken met loonwerkers.

Gerelateerde advies & subsidies