Met schep graven in de bodem voor bodemonderzoek

37 procent minder kunstmestverbruik en andere resultaten binnen Lonend Werken

Wat als de loonwerker meer verantwoordelijkheid krijgt over de ruwvoerwinning en grondbewerking bij de melkveehouder? Levert dat betere ruwvoerkwaliteit op? En leidt het ook tot een betere benutting van nutriënten? Ja, blijkt uit het DAW-project waarin maar liefst drie jaar lang werd onderzocht wat een intensievere samenwerking tussen loonwerker en melkveehouder betekent. Het project is onlangs afgesloten met deelnemers tijdens een laatste evaluatiebijeenkomst. 

Daling stikstofexcretie

De twee loonbedrijven en zes melkveehouders uit Overijssel startten in 2019 met het project waarbij de loonwerker meer zeggenschap krijgt over de ruwvoerwinning en grondbewerking bij de melkveehouder. Onderzoeker bij agro-innovatiecentrum De Marke, Gerjan Hilhorst analyseerde uiteindelijk de KringloopWijzers van de deelnemers. Daaruit bleek onder andere dat bij toename van de melkproductie de TAN-excretie, het deel van de totale stikstofexcretie dat de bron is voor vervluchtiging tot ammoniak, op de bedrijven met zo’n 7 procent was gedaald. Per kilo melk was er een daling van 14 procent. Daarnaast daalde de broeikasgasemissies met 11 procent. Positief is ook een langer stikstofkunstmestverbruik (daling van 37 procent). Volgens Hilhorst is er duidelijk veel aandacht geweest voor bodemverbetering en bemesting binnen het project.

Meer inzicht

Deelnemers voegden onder andere sporenelementen toe voor een sterkere en weerbare bodem, probeerden compostthee uit als bodemverbeteraar. Ook werd op meerdere percelen een bodemscan uitgevoerd voor meer inzicht in de bodem. Deelnemend melkveehouder Hans van Eerde zegt dan ook: “De grootste winst zit ‘m wat mij betreft in meer inzicht in mijn bedrijf en percelen. Dus ook na dit project wil ik investeren in kennis, dat is het waard.”
Bron: Nieuwe Oogst

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren