Slotbijeenkomst Vruchtbare Kringloop Overijssel

Kringloopboeren voeren meer eiwit uit gras

Al sinds 2015 werken we met melkveehouders en akkerbouwers in het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel aan een toekomstbestendig kringloopbedrijf. Met succes, blijkt uit de Kringloopwijzerresultaten: deelnemers weiden meer en langer, gebruiken minder kunstmest en doen aan meer zomerstalvoeren.

Tijdens drie succesvolle en goed bezochte regiobijeenkomsten in september werden VKO-deelnemers en andere belangstellenden bijgepraat over de behaalde resultaten tussen 2015 en 2022 binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel. Ook een bezoek aan een demoveld ontbrak niet: aanwezigen maakten onder meer kennis met voerderbieten telen, mechanische onkruidbestrijding, omgaan met droogte en inzet van kruidenrijk grasland.

Trots op deelnemers

Projectleider Michaela van Leeuwen kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomsten en het VKO-project: ‘Ik ben ontzettend trots op onze deelnemers, boeren die de grenzen durven opzoeken met hun bedrijf. Ze hebben samen geleerd, gekeken naar uitdagingen en daar op hun manier handen en voeten aan gegeven. Dat levert mooie resultaten op en ik hoop dat ze in de toekomst blijven ontdekken.’

Meer weten over de resultaten? Bekijk de factsheet!

Of lees het artikel in de Nieuwe Oogst