Weerstation meet bodemvochtgehalte

Inzicht in bodemvochtgehalte met demo Vruchtbare Kringloop

Het is droog, maar hoe droog? En is beregenen al nodig? Met een eigen weerstation en bodemvochtsensoren brengt een groep deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel in Vechtdal de droogte voor het eigen land in kaart. De melkveehouders meet continu het bodemvochtgehalte, hoeveelheid neerslag en bodemtemperatuur met als doel om het ideale moment voor beregening te bepalen. 

Moment van beregening bepalen

Op een perceel van VKO-deelnemer Jan Hemstede uit Ommen staat sinds kort een weerstation. Het anderhalve meter hoge apparaat meet exact de hoeveelheid neerslag en de temperatuur van dat moment. Via een app op de telefoon kan Hemstede het weer continu in de gaten houden. De gegevens worden automatisch gedeeld met de andere CONO-leden in de VKO-studiegroep. ‘Als boer heb je beperkt invloed op weers- en bodemomstandigheid. Aan bodemvochtigheid kun je echter wat doen door middel van beregening. Met de data van het weerstation en de bodemsensor kan ik het meest ideale moment voor beregening nauwkeuriger bepalen.’

Voer zo efficiënt mogelijk verkrijgen

Het is ook de reden waarom melkveehouder Rolf Roelofs (Lemelerveld) niet twijfelde over deelname aan deze demo. Bij hem is een bodemsensor 20 centimeter de grond in geplaatst. ‘Ik denk dat dit een goed hulpmiddel kan zijn om mijn bedrijfsvoering op een hoger plan te krijgen. Ik wil voer zo efficiënt mogelijk verkrijgen en beregenen kan dan een belangrijk onderdeel zijn.’ Roelofs heeft twee haspels ter beschikking om te beregenen, maar wánneer hij die uit de schuur haalt blijft een gok. ‘Het is vaak te vroeg, soms te laat en dat kost geld.’ De bodemsensor meet het vochtgehalte in de grond. Aan de hand daarvan denkt Roelofs te kunnen bepalen wanneer hij moet beginnen.

Beregeningsadvies op maat

Met het weerstation die exacte hoeveelheid neerslag meet en de bodemsensor het vochtgehalte in de bodem is het mogelijk om te berekenen hoeveel vocht er in de grond zit. Via een app hebben alle deelnemers uit de studiegroep toegang tot deze data. Het moet nog wel vertaald worden naar de eigen percelen voor een beregeningsadvies op maat. Hoe dit goed moet, zal onder meer in de studiegroepen aan de orde komen. Hemstede: ‘Interessant om ervaringen uit te wisselen en te ontdekken hoe je de data goed toepast.’ Ook AgroExact waar de meters van is zal de data gebruiken om de landelijke neerslag in kaart te brengen. Roelofs kijkt al dagelijks even op de app en heeft aan de hand van de data ook al een maatregel toegepast: ‘Ik heb gewacht met kunstmest strooien omdat uit de data bleek dat de bodem nog te vochtig was. Het heeft dus al iets opgeleverd.’

Meer informatie: Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel richtte zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. In studiegroepen en via demo’s op het eigen land deden deelnemers nieuwe kennis, ervaringen en technieken op. Belangstellenden uit Overijssel kunnen voor meer informatie en eventueel deelnemen terecht op Vruchtbare Kringloop Oost.