Vijf deelnemende boeren aan de kennisgroep Water van Vruchtbare Kringloop Oost en Proefboerderij De Marke hebben nu sensoren en zijn voorlopers.

Makkelijker waterbeheer door sensoren in de grond

Het kost veel tijd. Plannen maken om duurzaam waterbeheer op je bedrijf te regelen. Je bent afhankelijk van heel specifieke gegevens en die zijn er maar beperkt. Door sensoren te plaatsen in de grond hopen we dit een stuk makkelijker te maken.

Als proef zijn nu op vijf bedrijven in de Achterhoek sensoren in de bodem geplaatst.  Die meten de temperatuur en het bodemvocht. Zo krijgt men inzicht in hoe de bodem door het jaar heen opwarmt en weer afkoelt. Maar ook in de beschikbaarheid van water en het effect van zware buiten. De sensoren meten ook nog de geleiding, dus de hoeveelheid opgeloste mineralen in het bodemvocht.

Meer opbrengst

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met sensoren. Hoe kunnen we sensoren inzetten om je bedrijfsvoering efficiënter te maken? Het resultaat moet zijn: meer opbrengst met dezelfde hoeveelheid bemesting. We willen dus verkennen of met behulp van sensoren data verzameld en verwerkt kunnen worden om op innovatieve wijze kringloopmanagement, mineralenbenutting, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit te optimaliseren.

Van data naar inzicht

Vijf deelnemende boeren aan de kennisgroep Water van Vruchtbare Kringloop Oost en Proefboerderij De Marke hebben nu sensoren en zijn voorlopers. Op deze bedrijven zijn in totaal 19 meetpunten ingericht die representatief zijn voor de Achterhoek (bodemsoort en teelt) en onderzocht wordt of de data verwerkt kan worden tot handzame inzichten en adviezen voor boeren en erfbetreders (loonwerkers, adviseurs).

Twee soorten sensoren

Er worden twee verschillende sensoren gebruikt. De ene wordt begraven, de data worden dan via een antenne bij de stal verzonden naar een website. De andere sensor is in de grond geboord. Daarbij steekt de kop nog boven het maaiveld uit. Via de kop van de sensor en een bijgeplaatste antenne wordt de data naar een website gezonden.