Demobedrijven

Op het DAW Demobedrijf zoeken melkveehouders, akkerbouwers, groente- en bollentelers net als jij naar oplossingen voor beter water vasthouden, verbeteren van de bodem, slim (kunst)mest uitrijden en werken aan een toekomstbestendig bedrijf. Tijdens een bijeenkomst of demo bij een DAW Demobedrijf ga je met elkaar in gesprek over wat wel en niet werkt in de praktijk. Leer van elkaars ervaringen! 

Maatregelen in de praktijk op demobedrijf

Onze DAW Demobedrijven bestaan uit melkveehouders, akkerbouwers, groente- en bollentelers. Zij gaan met jou in gesprek over hun en jouw bedrijfsvoering. Ze houden bijeenkomsten, voeren praktijkdemo’s uit en delen hun ervaringen. Wil jij weten hoe effectief de stuw is? Of wil je leren hoe bijbemesting in mais werkt? Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van fertigatie? Hieronder vind je een demobedrijf voor meer informatie.