DAW Demobedrijf

Niels Wassenaar

'Zoektocht naar wat kan'

NaamNiels Wassenaar
BedrijfsnaamOoievaarshorst
WoonplaatsLandgoed Den Treek - Henschoten, Leusden (Utrecht)
Werkt aanBiodiversiteit bevorderen, waterbeschikbaarheid verbeteren
Dieren80 koeien, 50 stuks jongvee
OverigBoer aan het Roer
ThemaVerdroging & vernatting
WaterschapVallei en Veluwe
GrondsoortZand
Sector(Melk)veehouderij
Neem contact op

Op een van de grootste particuliere landgoederen, Landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden, houdt Niels Wassenaar een melkveehouderij. Voor de Gelderse Vallei zijn er grote opgaven. Zijn zoektocht naar wat in de toekomst kan als gangbare melkveehouder deelt Niels graag met andere collega’s en beleidsmakers. ‘De melkveehouderij blijft mijn basis, maar andere zaken zoals landschapsonderhoud, verbeterde biodiversiteit en waterbeheer kunnen financieel ook iets opleveren. De komende jaren wil ik dat verder organiseren. Hoe? Daarover deel ik graag mijn ervaringen als DAW netwerk demobedrijf.’

Biodiversiteit stimuleren

Landgoed Den Treek-Henschoten is een populair wandel- en fietsgebied, Niels Wassenaar is als boer dan ook erg maatschappijgericht. ‘Biodiversiteit draagt bij aan een sterkere bodem, en geeft een positieve impuls aan de uitstraling richting bezoekers van het landgoed .’ Hij heeft kruidenrijk grasland (saladebuffet met 15 soorten kruiden die dieper wortelen) maar wil ook kruidenrijk grasland toepassen op weidepercelen. ‘Dat doorzaaien is nog niet zo gemakkelijk.’ Niels wil daarvoor de bijzondere zaaimachine Novag die met minimale grondbewerking kruiden in- en doorzaait inzetten. ‘Zo min mogelijk verstoring is beter voor de bodem.’

Effect van stuw meten

Op de zandgrond met leem is droogte door klimaatverandering een uitdaging. In samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe zijn drie stuwen geplaatst in de sloot om het slootwaterpeil hoger te houden. Niels ziet iets meer water in de sloot staan en ook volgens de boswachter doen de stuwtjes hun werk aan de toename van planten en insecten langs de sloot te zien. Een sensor in het land zal het effect met data bevestigen: de sensor meet de komende drie jaar temperatuur, bodemvochtigheid, chemische samenstelling van het water en bodemleven. ‘We vergelijken vochthuishouding in het perceel ten opzichte van een perceel zonder stuw.’

Grondgebonden landbouw: zo min mogelijk van buiten

Niels streeft naar ‘low input’. De ruige mest van het jongvee op stro gebruikt hij op het land om het organische stofgehalte te verhogen. Ook maakt hij duidelijke keuzes in wat hij binnenhaalt: natte bijproducten zoals bierborstel voeren. Het hooi van natuurland voert hij aan de droge koeien en pinken. Deze werkwijze past bij Niels en hij ziet het ook als een tak binnen zijn verdienmodel: agrarisch natuurbeheer levert hem iets meer beloning op en wat je zelf benut hoef je niet af te voeren dan wel aan te kopen.

Gerelateerde maatregelen