Vergroot je kennis over groenbemesters

Volg de online cursus

‘Rond groenbemesters is er heel veel keuze, dus het loont om daar eens goed naar te kijken.’ Met de gratis online cursus over groenbemesters kom je als agrariër meer te weten over het telen van groenbemesters binnen je bedrijfsvoering.

Meld je aan voor de online cursus

Alles over nutriëntenbenutting
overzichtelijk op één plek

Door efficiënt om te gaan met nutriënten en grondstoffen haal je meer uit jouw bodem. Hier vind je informatie en maatregelen, advies, investeringsregelingen en projecten over bijvoorbeeld (precisie)bemesting, gewaskeuze, gebruik vanggewassen of het voorkomen van af- en uitspoeling op het erf en perceel.

Trekker met kunstmeststrooier in weiland

Actuele maatregel

Kunstmest bemesten bij een temperatuursom boven de 180 graden Celsius-dagen

Voor optimale benutting van nutriënten is het belangrijk dat er bemest wordt op de momenten dat het gewas er behoefte aan heeft. Als hier een mismatch in zit, is er een grotere kans op uitspoeling en dus weggegooid geld. De Temperatuursom (of T-Som) is hier een graadmeter voor.

Projecten

Verduurzamen van de maisteelt in Limburg

Meer info

Demobedrijven nutriëntenbenutting

Bekijk alle nutriëntenbenutting demobedrijven

Gerwin de Vries

'Pas bemesten als de witlof loof heeft, anders ligt je kunstmest in de sloot'

Bekijk demobedrijf

Proefboerderij Wijnandsrade

Grondig Boeren met Mais bestaat uit vijf Limburgse boeren én proefboerderij Wijnandsrade die werken aan een toekomstbestendige maisteelt. Doel is…

Bekijk demobedrijf

Stan Bosman

Voor melkveehouder Stan Bosman draait het om verandering: ‘Verandering is de enige zekerheid die we hebben. Door vooraan te lopen…

Bekijk demobedrijf

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws
Groep mensen in boomgaard fruitteelt

DAW Demobedrijven tonen oplossingen voor uitdagingen fruitteelt in de praktijk

Rode klaver plant van dichtbij

Gratis, online cursus helpt agrariërs bij keuze en teelt groenbemesters  

Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Vraag net als 1200 andere agrariërs gratis een onafhankelijk bodemadvies aan!

   

Drie nieuwe DAW demobedrijven in de fruitteeltsector

Pluk de vruchten van het DAW: ook fruitteeltbedrijven betrokken als demobedrijf

sorghum als alternatief voor mais

Andere teelt als middel voor betere bodem en minder uitspoeling

Waarom meten melkveehouders Tjerk en Greet zelf hun waterkwaliteit?

Bermmaaisel van de gemeente omzetten naar compost: een win-winsituatie voor Jan

Ervaringen met de stikstofkraker: ‘Verdienmodel is aanwezig’

Weet jij waarom het handiger is om mais in twee keer te bemesten? Bekijk deze tips!

Grip op je bodem is een ‘mission impossible’, maar een beetje meer grip heeft al groot effect