trekker met grasmaaier grasbedekking

Verbeteren grasbedekking door hogere maai- of graaslengte

Een hogere maailengte van grasland geeft voor het verbeteren van de grasbedekking, ruwvoerkwaliteit, waterkwaliteit en geeft minder kans op verdroging van de toplaag. Met hoger maaien zit je verder boven het groeipunt van het gras en blijft er meer gewas achter in het veld. Door snellere hergroei worden nutriënten beter benut en is er dus minder risico op uitspoeling. De ruwvoerkwaliteit verbetert doordat er minder ruw as in het geoogste product zit, want er zit minder voedingswaarde in het onderste deel van de stam welke bij hoger maaien blijft staan.

Bekijk de factsheet

Het hoger maaien van grasland heeft een positieve invloed op hergroei van het gewas, droogtegevoeligheid, waterkwaliteit en levert kwalitatiever ruwvoer op. Bij het maaien op 5 centimeter heeft het gewas meer moeite om te hergroeien omdat het meeste blad is weggehaald door de oogst. Fotosynthese kan hierdoor niet plaatsvinden. Om toch te kunnen groeien wordt daarom voeding uit de wortels getrokken waarna deze afsterven. Zodra de bladontwikkeling is begonnen, kan er vanuit de fotosynthese verder worden gegroeid en kunnen nieuwe wortels worden gevormd.

Effect van maaien op 7 centimeter hoogte

Bij het maaien op 7 centimeter blijft er meer blad behouden, waardoor het grasplantje direct vanuit fotosynthese kan doorontwikkelen. Aanspraak op de reserves in de wortels is dan niet nodig. Hergroei begint bij het maaien op 7 centimeter daarom 2 tot 3 dagen eerder dan bij maaien op 5 centimeter. Dit geeft het dubbele voordeel dat het wortelgestel intact blijft, er direct voedingsstoffen kunnen worden opgenomen en er dus minder uitspoelingsrisico is. Doordat er bij maaien op 7 centimeter meer blad overblijft, is er ook meer bedekking van de grond. De schaduwwerking helpt tegen het verdampen van water uit de toplaag. Doordat er hoger wordt gemaaid komt er minder ruw as in het ruwvoer, want in de stengel onderin zit toch minder voederwaarde. Dit samen draagt bij aan een betere ruwvoerkwaliteit.

‘Over deze oplossing voor het verbeteren van waterkwaliteit had ik eerder nog nooit nagedacht, nu maai ik één centimeter hoger dan voorheen.’

Hoe ga je te werk met hogere maailengte?

Het is belangrijk om alle oogstmachines op gelijke hoogte af te stellen. Als er wordt gemaaid op 7 centimeter is het belangrijk dat ook de schudder, hark, opraapwagen of hakselaar op deze hoogte is afgesteld. Zo niet, dan is het risico op meer ruw as groter. Het hoger maaien kan wel negatief uitwerken op de hoeveelheid klaver in uw land. Maaien op 5 centimeter stimuleert groei van klavers, maaien op 7 centimeter verlaagt het aandeel klaver door de concurrentie van de snellere opkomst van gras.

Tip: Houd de klaverstand in uw gewas in de gaten. Hoger maaien kan effect hebben op de hoeveelheid klaver, herinzaaien kan hierdoor op termijn nodig zijn. Blijf goed opletten op het groeipunt van uw gras. Doorgaans ligt dit in het voor- en najaar lager en in de zomer hoger. In een oudere grasmat en bij een zware snede ligt het groeipunt doorgaans ook hoger. Let daarom goed op welke maaihoogte passend is. Wellicht is bij een hoger groeipunt, nog hoger maaien beter.

Voordelen van een maaihoogte van 7 cm

  1. Hoger maaien geeft voordeel op de hergroei van het gewas, op het verhogen van de ruwvoerkwaliteit en draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Door het behoud van het wortelgestel en snelle hergroei worden nutriënten snel opgenomen wat het risico op uitspoeling verlaagt. Door de schaduwwerking van het grotere gewas is het risico op verdamping ook lager.
  2. De maatregel vraagt geen extra investeringen.

Nadelen van hoger maaien

  1. Hoger maaien kan een negatieve uitwerking hebben op de hoeveelheid klaver in het land. Daardoor kan dit extra kosten met zich meebrengen wanneer er op termijn heringezaaid moet worden.