Groenbemester bladrammenas met wortels in grond

Online cursus groenbemesters

Wat is de ideale groenbemester voor mijn perceel? En hoe kom ik tot een goede keuze hierin? Akkerbouwers en melkveehouders die zich dat afvragen, kunnen hierover hun kennis vergroten door de online cursus over groenbemesters te volgen. Met deze cursus leer je in korte tijd alles over groenbemesters. Je volgt de cursus waar en wanneer je wilt. Al meer dan 600 deelnemers gingen je voor. 

In de online cursus leer je meer over de oplossingen die groenbemesters op je perceel kunnen bieden. De cursus gaat in op de soorten groenbemesters en welke voor- en nadelen ze hebben, redenen om groenbemesters te telen, hoe je de keuze voor een groenbemester maakt en hoe je deze teelt; van zaaibedbereiding tot het beëindigen van de groenbemester. Naast uitleg krijg je met filmpjes, vragen en stellingen meer informatie over groenbemesters.

Nieuwe modules online!

Deze online cursus over groenbemesters heeft nu verdiepende modules beschikbaar. De nieuwe modules geven antwoord op vragen als:

  • Met welke teeltomstandigheden moet je rekening houden bij groenbemesters in je bouwplan?
  • Met welke groenbemester kan ik de doelen voor mijn perceel het beste halen?
  • Hoe teel ik bepaalde groenbemesters?
  • Op welke manieren kan ik een groenbemester beëindigen?

Daarin krijg je naast extra informatie ook toegang tot verschillende casussen. Daarmee ervaar je hoe je groenbemesters kunt inzetten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In de fictieve casussen bepaal je aan de hand van bedrijfstype, grondsoort en het doel van de groenbemester welke groenbemester een agrariër het beste kan kiezen voor zijn perceel. Je kunt één casus kiezen die het beste past bij jouw eigen omstandigheden of met meerdere praktijkverhalen oefenen.

Cursus groenbemesters op je laptop, tablet of mobiel

Deze online cursus over groenbemesters vind je op het leerplatform ‘leren voor ons allemaal’. Na het invullen van dit korte aanvraagformulier, krijg je per mail de gratis toegangscode toegestuurd. Na het invullen van deze toegangscode kun je aan de slag.

Veld met tagetes groenbemesters

Groenbemesters en bodemgezondheid

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van jouw bodemgezondheid. Ze kunnen aaltjes beheersen, helpen bij het voorkomen van erosie, verbeteren de bodemstructuur en bevorderen de biologische activiteit. Door voedingsstoffen uit de bodem vast te leggen, voorkomen groenbemesters dat voedingsstoffen uitspoelen en verloren gaan.

Gerelateerde demobedrijven