Akkerbouwer Jur Veenink uit Zeewolde heeft de online cursus groenbemesters gevolgd

Het kost maar een uurtje van je tijd!

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van de bodemgezondheid. Daar weet de 27-jarige Jur Veenink uit Zeewolde alles van. Naast een breed scala aan gewassen is er op het biologische akkerbouwbedrijf van hem en zijn vader ook veel ruimte voor groenbemesters. Hij ziet de online cursus van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), die in samenwerking met de WUR is ontwikkeld, als een mooie kans om de kennis weer wat op te frissen.

Tekst: Christel Klok (communicatie NAJK)
Beeld: Anrie van den Brink, DAW

Jur Veenink heeft samen met zijn vader een biologisch akkerbouwbedrijf in Zuidelijk Flevoland. Ze hanteren een biologisch bouwplan met 1 op 8-rotatie. Naast de vele gewassen die ze telen is er ook ruimte voor groenbemesters. “Na de aardappelen, erwten, bonen, tarwe en spinazie wordt sowieso een groenbemester geteeld, dat is meer dan de helft van ons areaal.”

Waarom groenbemesters?

“De voornaamste redenen dat we groenbemesters zaaien is het doorwortelen van losgemaakte grond, de opname van nutriënten die we in het najaar op het land strooien, het creëren van draagkracht voor een volgende bewerking en het aantrekken van insecten door bloeiende planten. Daarnaast werkt het op ons biologische akkerbouwbedrijf goed voor de onkruidbeheersing. De groenbemesters creëren een dekkende laag op de grond, zodat onkruid niet de kans krijgt om te groeien. Dit najaar was het best wel nat natuurlijk. Na de uien zaaien we normaal ook gele mosterd in tegen de onkruiddruk, dat hebben we dit jaar niet kunnen doen en het staat nu echt groen van het onkruid!”

Jij volgde de gratis e-learning rondom groenbemesters, vertel!

“Het handboek voor groenbemesters heb ik ook, maar die pak je er niet elke dag bij. Deze gratis online cursus van het DAW kost maar een uurtje van je tijd en helpt je bij de bewustwording van wat groenbemesters doen, wat je ermee kan en geeft inzicht in de kansen en gevaren.”

Wie raad je aan deze cursus te volgen?

“Vooral voor scholieren is het heel interessant en voor degenen die wel een opfriscursus kunnen gebruiken. De e-learning zit hartstikke mooi in elkaar. Ik kom net uit de schoolbanken en dan heb je er al veel erover geleerd, maar ik kan me voorstellen dat een leraar deze e-learning goed in kan zetten tijdens de lessen. De oudere generatie zou er ook nog veel van kunnen leren.”

Waarom?

“Ik denk dat bij heel veel bedrijven de jongeren de groenbemestersplanning maken. Dat doe ik thuis ook. Ik neem deze uiteraard wel door met mijn vader, maar die stelt dan vragen aan mij: ‘Waarom doe je dat zo?‘ of ‘Waarom kies je deze mix?’. Deze e-learning kan een mooie kans zijn om samen de voordelen te ontdekken.”

Wat neem je mee uit deze cursus?

“Het is fijn dat er ook aandachtspunten worden genoemd. Bijvoorbeeld dat je bij een bepaald type groenbemesters er wel rekening mee moet houden dat het weer ondergewerkt wordt vóór het hoofdgewas. Bij bepaalde groenbemesterssoorten is dat heel lastig, dus het is goed om daar bij stil te staan. Ook geeft de cursus aan wanneer het niet verstandig is een bepaalde groenbemester in te zaaien. Bijvoorbeeld als je op lichte (zand)gronden boert en de aaltjesproblematiek best aanwezig is. In het handboek moet je echt op zoek naar deze informatie en via de e-learning wordt het je letterlijk aangereikt.”

Doe de gratis online cursus over groenbemesters!

Wat is de ideale groenbemester voor mijn perceel? En hoe kom ik tot een goede keuze hierin? Akkerbouwers en melkveehouders die zich dat afvragen, kunnen hierover hun kennis vergroten door de online cursus over groenbemesters te volgen. Deze cursus duurt een uur(tje), is gratis en kan je in je eigen tempo en tijdstip volgen op je mobiel of pc.

Gerelateerde advies & subsidies