Boerin in weiland plukt gras op hurken

Meer kennis voor boeren over groenbemesters door vernieuwde, online cursus

‘Er zijn heel veel verschillende soorten groenbemesters, dus het loont om daar eens goed naar te kijken’, vertelt Geertje Enting, melkveehouder in Drenthe. Met de gratis online cursus kom je als agrariër meer te weten over het telen van groenbemesters binnen je bedrijfsvoering. Na het succes van het eerste deel met meer dan 600 deelnemers heeft de online cursus nu nieuwe, verdiepende modules. 

Meld je aan voor de online cursus

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van de bodemgezondheid. Jur Veenink, akkerbouwer in Flevoland: ‘Wij hebben verschillende redenen waarom we groenbemesters zaaien. Voor het doorwortelen van losgemaakte grond, voor opname van nutriënten en voor onkruidbeheersing.’ Na de eerste hoofdstukken over soorten groenbemesters, redenen om groenbemesters te telen en keuze voor een groenbemester, gaan de nieuwe hoofdstukken nog dieper in op het toepassen van groenbemesters op je bedrijf.

Praktische, herkenbare voorbeelden

Naast informatie, interactieve vragen en handige tips over groenbemesters, krijg je ook toegang tot verschillende casussen. Daarin kun je de geleerde kennis toepassen in een praktijkverhaal op verschillende grondsoorten.  Je ervaart daarmee hoe groenbemesters worden ingezet en voor welke keuzes je komt te staan. Melkveehouder Geertje vertelt: ‘Er zitten korte filmpjes in de online cursus met een duidelijke uitleg. De praktijkvoorbeelden zijn sprekend.’

Volg nu de gratis online cursus!

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de online cursus. De hoofdstukken volg je waar je wilt, wanneer je wilt en zijn te volgen via mobiel, tablet of pc. De cursus is dus ook makkelijk tussendoor te doen als je weinig tijd hebt. Na deze gratis cursus weet je hoe je de informatie over groenbemesters kunt gebruiken om een goede keuze te maken die past bij jouw bedrijf en bij het perceel.

Meld je aan voor de online cursus

Partners in kennis

De gratis, online cursus is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en LTO Academie. De cursus is onderdeel van het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil alle beschikbare kennis over bodem- en waterbeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde demobedrijven