DAW Demobedrijf

Albert-Jan Knijp en Geertje Enting

'Samenwerken is tweede natuur'

NaamGeertje en Albert Jan
BedrijfsnaamKringloopbedrijf Nieuw Altinge
WoonplaatsAnderen (Drenthe)
Werkt aanDroogte tegengaan, waterkwantiteit verbeteren, nutriënten benutten, bodem verbeteren
Dieren120 melkkoeien
OverigNatura 2000, droogte, zand, ecoploeg
ThemaBodembeheer
WaterschapHunze en Aa's
GrondsoortZand
Sector(Melk)veehouderij, Akkerbouw / Vollegrondsgroente, Loonwerk
Neem contact op

Albert Jan en Geertje Knijp van kringloopbedrijf Nieuw Altinge in Anderen (Drenthe) leiden een melkvee, akkerbouw- en loonbedrijf dat omringd is door Natura2000 gebied. Het gemengde bedrijf in combinatie met de grondsoort en omgeving waarop het stel boert, maakt de overstap naar een meer natuurinclusief en/of regeneratief bedrijf logisch vinden ze. De natuur voor je laten werken en benutten wat de bodem al heeft. Dit seizoen zette Albert Jan de volgende stap met de aanschaf van de Van Koeckhovenmachine. 

Benutten wat de bodem al heeft

Dat de bodem het belangrijkste kapitaal is voor een boer, geldt ook voor Albert Jan en Geertje. Ze werken daarom aan een sterke bodem met een groot vochtvasthoudend vermogen. Op de Drentse zandgrond waar zij boeren is beregenen niet toegestaan. Met hun eigen Ovlac Ecoploeg met Morenokopeg zien ze positieve veranderingen in de bodem doordat je minder diep roert in het bodemleven. De onlangs aangeschafte Van Koeckhovenmachine maakt minimale grondbewerking nog gemakkelijker, zie de machine in actie in dit bericht. Met natuurlijke en regeneratieve maatregelen benut Albert Jan naar eigen zeggen beter wat de bodem al heeft. Door minder bewerking hoopt Albert Jan op een gevarieerder bodemleven, sterkere bodemstructuur en een bodem met een beter vochtvasthoudend vermogen. Lees meer over de demo bij Nieuw Altinge dit seizoen (2024). 

Albert Jan en Geertje passen niet standaard glyfosaat toe vanwege de negatieve effecten op biodiversiteit en de maatschappelijke discussie. Een kringloopbedrijf betekent samenwerken vinden Albert Jan en Geertje: van natuurorganisaties ontvangen ze bijvoorbeeld natuurmaaisel dat goed is voor het OS-gehalte in de bodem.

Ruime gewasrotatie: geen voordeel qua arbeid, wel voor de omgeving

Eiwit van eigen land is invulling geven aan een maatschappelijke vraag, zeggen Albert Jan en Geertje. Het past ook bij de gedachte van een kringloopbedrijf om eigen (kracht)voer voor hun koeien te telen. Doordat Albert Jan vanwege zijn akker- en loonbedrijf een ruime mechanisatiegraad heeft kan hij zelf al het werk doen. “Qua kosten en arbeid zien wij nog geen grote voordelen, maar wél voor de omgeving”. Eiwit van eigen land betekent voor Albert Jan een ruime gewasrotatie met diverse eiwit- en zetmeelgewassen en kruidenrijk grasland met vlinderbloemigen en kruiden. Hij ziet dat dat positief is voor de bodem: een betere beworteling, hoger organische stofgehalte en een rijker bodemleven. “De bodem is het begin van alle biodiversiteit. Ben je goed voor je bodem, dan ben je lief voor het bodemleven en alle andere vormen van biodiversiteit in en om je bedrijf.’

Nieuwe teelten, wat doe jij?

Albert Jan probeert graag nieuwe teelten uit en gaat hierover graag in gesprek met jou. Hij deelt graag zijn kennis en ervaring met mengteelten tarwe-veldboon en gerst-erwten, zonnebloemen, stokbonen in mais, koolzaadteelt, soja en veldbonen. In welke teelt heb  jij interesse?

Gerelateerde maatregelen