Boerenstuw
Aanmelden mogelijk

Verminderen perceel- en erfemissie in Noorderzijlvest (Drenthe)

De laatste jaren is er door de sector veel energie gestoken in het vergroten van kennis  over het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn niet altijd rendabel. Wil jij erf- en perceelemissie verminderen? Met dit project bieden we boeren in Drenthe, beheergebied Nooderzijlvest advies en financiële ondersteuning om erfemissies te verminderen.

Bijdrage in de kosten tot €10.000

Na aanmelding krijg je als deelnemer een (vrijblijvend) adviesgesprek om samen met een adviseur een plan te maken. Tijdens dit bedrijfsbezoek ga je in gesprek over welke maatregelen het beste passen bij jouw bedrijfsvoering. Denk aan niet-kerende grondbewerking, verbeteren bodemstructuur, water opvangen en stuwtjes plaatsen. Aansluitend op dit advies bespreek je met de adviseur de vervolgstappen en te nemen maatregel(en). Afhankelijk van het type maatregel wordt er een emissieplan of een Bedrijfs Bodem en Water Plan (BBWP) opgesteld.

Als deelnemer bekostig je zelf de realisatie van de maatregel(en). Via het project kun je een bijdrage in de kosten aanvragen van maximaal 40%, met een maximum van €10.000.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde activiteiten

Dinsdag 2 juli 2024 - 20:00
Middelen soms wel met 95 procent besparen dankzij de spotsprayer: akkerbouwer Derk probeert het uit

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren