Aanmelden mogelijk

Verminderen erfafspoeling in beheergebied Hunze & Aa’s Drenthe

De laatste jaren is er door de sector veel energie gestoken in het vergroten van kennis en bewustwording over het verbeteren van de waterkwaliteit. Investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn niet altijd rendabel. Wil jij erfemissie verminderen? In het beheergebied van waterschap Hunze & Aa’s bieden we boeren advies en financiële ondersteuning bij het nemen van maatregelen.

Na aanmelding krijg je als deelnemer een (vrijblijvend) adviesgesprek om samen met een adviseur een plan te maken. Tijdens dit bedrijfsbezoek ga je in gesprek over welke maatregelen het beste passen bij jouw bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herinrichting van het erf. Aansluitend op dit advies bespreek je met de adviseur de vervolgstappen en te nemen maatregel(en) en wordt een emissieplan opgesteld. Als deelnemer bekostig je zelf de realisatie van de maatregel(en). Via het project kun je een bijdrage in de kosten aanvragen van maximaal 40%, met een maximum van €10.000.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde activiteiten

Woensdag 26 juni 2024 - 16.00 - 21.00
Spotsprayer aan het werk zien en mechanische onkruidbestrijding in de uien met een wiedeg

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren